Özel Kurum – Bina ve Alan Güvenliği

Metin VIP Özel Güvenlik olarak eğitim kurumları, iş merkezi – AVM, fabrika – üretim tesisi, organizasyon – fuar ve kongre gibi kategorilerde sizlere hizmet sunmaktadır. Firmanızın / organizasyonunuzun nitelikleri ve özellikleri bakımından her personelimizi, firmanızın işleyişi ve organizasyon yapısı bakımından bir oryantasyon eğitimine tabi tutuyor ve personelimizin görev yapacağı kuruma en iyi şekilde hizmet vermesini amaçlıyoruz. Bunun için gerekli oryantasyon sağlanmasının ardından da personellerimiz görevlerine başlıyorlar.

Özel güvenlik görevlisi çalıştırabilmek için firmanızın “Özel Güvenlik Çalıştırma İzni”ne ihtiyacı olacaktır. Özel Güvenlik Çalıştırma İznini almak için hangi adımları takip etmeniz gerektiğini bu başlık altında sizlere sunmak istiyoruz.


Hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi alın!

Özel Güvenlik Hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi alabilir, tüm hizmetlerimizi tek bir alanda kontrol edebilirsiniz.


Özel Firmalar / Kişiler İçin Özel Güvenlik İzni Nasıl Alınır?

Özel firmalar, siteler- apartmanlar ve kişiler Özel Güvenlik İzni için Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi kapsamında başvuruda bulunmalıdır. 22.09.2021 tarihli, 2021/10 Bakanlık Genelge No’lu Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Madde 2’de belirtilen “Özel Güvenlik İzni” başlığı altındaki şartlara uygun olarak bu başvurular yapılacaktır. Metin VIP Özel Güvenlik olarak izlenecek adımları sizlerle paylaşalım.

İzin alacağınız firma, site – apartman ya da kişi için için Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi EK-1’deki “Özel Güvenlik İzni Talep Formu”nu doldurmanız ve valiliğe müracaat etmeniz gerekmektedir.Başvurunuzun sonucunda en az iki kişiden oluşan sivil kıyafetli polis memuru “Değerlendirme Komisyonu” olarak inceleme için gelecektir. İnceleme sonrasında aşağıda gördüğünüz “Özel Güvenlik Değerlendirme Komisyonu Raporu” tanzim edilecek ve komisyona sunulacaktır.Kamu Kurumlarından Özel Güvenlik İzni İçin İstenecek Belgeler

  1. KKKY (Kişi, Kurum veya Kuruluş Yetkilisi) tarafından imzalı talep yazısı.
  2. KKKY olarak görevlendirilen kişinin sorumluluk ve yetki aldığını gösteren belge (Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi 3.1 maddesinin a bendinde sayılan yetkiler) Bunun için noter onayı gerekmemektedir.
  3. KKYK tarafından imzalanan Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesinde bulunan EK-1’deki “Özel Güvenlik İzin Talep Formu”.
  4. Tapu veya kira sözleşmesi (Kişi koruma izni için yapılan başvurular hariç).
  5. Site veya apartmanlarda genel kurul ya da yönetim kurulu kararı.
  6. Kişi koruma izni için başvurular hariç, tapu veya kira sözleşmesi