Kullanım Koşulları

Lütfen, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com internet sitelerini kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitelerini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1 Kullanım ve Güvenlik Kuralları

metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com herkese açık bir sitedir. Tüm ziyaretçiler için olası verilecek olan Özel Güvenlik Eğitimi ve Özel Güvenlik Hizmeti işleri ücretlidir ve bu internet sitelerinde yazılı beyanlar aksini ispatlamaz.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak izin verilenden farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Üyenin/Kullanıcının, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com kampanyalarının, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından tespit edilmesi durumunda, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2 İçerik Kullanımı

2.a. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3 Sorumluluklar

3a. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile anket, reklam vb. konularda kullanılabilir.

3.b. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ve metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Üye, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.

3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sorumlu tutulamaz.

3.g. Üye veya ziyaretçi, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.l. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

4 metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com Hak ve Yükümlülükleri

4.a. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

4.d. Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com ’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com  derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

5 Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

5.a. Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6 Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

6.a. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7 Tebligat Adresleri

7.a. metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın metinvipozelguvenlik.com ve metinozelguvenlik.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.